Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm.


  Đề bàiTrình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm?Lời giải chi tiếta) Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc:- Đầu thập kỉ 90 của TK XX gồm 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng...

  Đề bài

  Trình bày quá trình hình thành và phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm?

  Lời giải chi tiết

  a) Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc:

  – Đầu thập kỉ 90 của TK XX gồm 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh.

  – Từ sau năm 2000 đến trước 1/8/2008 vùng có thêm tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.

  – Từ sau tháng 8/2008, sau khi Hà Nội mở rộng, vùng có tất cả 7 tỉnh: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh.

  b) Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

  – Đầu thập kỉ 90 của TK XX, gồm 4 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

  – Sau năm 2000 có thêm tỉnh Bình Định.

  c) Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam:

  – Đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX, gồm 5 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương.

  – Sau năm 2000 có thêm 4 tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.