Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân 1975


  Đề bàiTrình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 192 – 196 để trả lời.Lời giải chi tiếtCuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 diễn ra qua...

  Đề bài

  Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtTrình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân 1975

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 192 – 196 để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 diễn ra qua ba chiến dịch:

  1. Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4 – 3 đến ngày 24 – 3)

  – Ngày 4 – 3 – 1975, quân ta đánh nghi binh ở Plâyku và KonTum.

  – Ngày 10 – 3 – 1975, bất ngờ đánh mạnh ở ở Buôn Ma Thuột, giành thắng lợi.

  – Ngày 12 – 3 – 1975, địch phản động chiếm lại Buôn Ma Thuột, nhưng không thành.

  – Ngày 24 – 3 – 1975, Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân hoàn toàn được giải phóng.

  ⟹ Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.

  2. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng (từ 21 – 3 đến 29 – 3 – 1975)

  – Ngày 21 – 3 – 1975, ta đánh thẳng vào căn cứ của địch, hình thành thế bao bây thế trận trong thành Huế.

  – Ngày 26 – 3 – 1975, giải phóng hoàn toàn thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên.

  – Ngày 29 – 3 – 1975, toàn bộ thành phố Đà Nẵng được giải phóng.

  – Cuối tháng 3 – đầu tháng 4, các tỉnh còn lại ở miền Trung, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ được giải phóng.

  3. Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 26 – 4 đến 30 – 4)

  – Ngày 26 – 4, quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch. Năm cánh quân tiến vào Sài Gòn chiếm các cơ quan đầu não của chúng.

  – Ngày 30 – 4, quân ta tiến vào Dinh Độc Lập bắt toàn bộ Nội các Sài Gòn.

  – Ngày 2 – 5, Châu Đốc là tỉnh cuối cùng được giải phóng.

  Bài tập cùng chuyên mục