Trường từ vựng


I. THẾ NÀO LÀ TRƯỜNG TỪ VỰNG1.   Các từ in đậm: "mặt, mắt, da, gò má, đùi, đầu, cánh tay, miệng" cùng là các bộ phận trên cơ thể con người.II. LUYỆN TẬPCâu 1: Các từ thuộc trường từ vựng...
Lời giải chi tiếtI. THẾ NÀO LÀ TRƯỜNG TỪ VỰNG?1. Các từ in đậm trong đoạn trích sau có nét chung nào về nghĩa?Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe....