Từ mượn


I. Từ thuần Việt và từ mượn:1. Dựa vào chú thích ở bài Thánh Gióng, hãy giải thích các từ trượng, tráng sĩ trong câu sau:   Trượng: đơn vị đo bằng 10 thước Trung Quốc cổ (tức 3,33 mét); ở...
Lời giải chi tiếtI. TỪ THUẦN VIỆT VÀ TỪ MƯỢN1. Dựa vào chú thích ở bài Thánh Gióng, hãy giải thích các từ trượng, tráng sĩ trong câu sau:Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một...