Tự tình II


Câu 1:- Hai câu đầu khái quát không gian, thời gian làm nền cho tâm trạng.- Thời gian được thể hiện qua câu với âm thanh văng vẳng trống canh dồn. Âm thanh văng vẳng không chỉ đơn thuần là...