Tức cảnh Pác Bó


Câu 1:   Bài thơ thuộc thể thơ tứ tuyệt. Một số bài thơ cùng thể thơ này đã học: Cảnh Khuya, Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng)…Câu 2:   Giọng điệu chung của bài thơ là giọng sảng khoái, tự nhiên, hóm...
Lời giải chi tiếtI. VỀ TÁC PHẨM 1. Hoàn cảnh sáng tácSau ba mươi năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, tháng 2-1941 Bác Hồ trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng ở trong...
Đề: Phân tích bài thơ Tức cảnh Pác Bó.BÀI LÀMBác Hồ về nước tháng 2/1941, sau 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn biển để tìm đường cứu nước. Khi đó, tình hình thế giới và trong nước có...
Nguyễn Trãi từng ca ngợi “thú lâm tuyền” (niềm vui thú được sống với rừng, suối) trong bài Côn sơn ca. Trong bài thơ này, Hồ Chí Minh cũng cho thấy niềm vui thú đó. Thế nhưng “thú lâm tuyền”...
Giọng điệu chung của bài thơ là giọng sảng khoái, tự nhiên, hóm hỉnh pha chút vui đùa. Điều đó cho thấy, dù sống trong gian khổ nhưng tâm trạng của Bác vẫn rất lạc quan, hơn thế, Bác còn...
Nhắc đến Bác Hồ là nhắc đến người lãnh đạo thiên tài của Cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Nhưng nhắc đến Bác, còn là nhắc đến một lối sống thanh bạch, khiêm nhường, suốt đời...
1. Bài thơ thuộc thể thơ tứ tuyệt. Một số bài thơ cùng thế thơ này mà đã học: Cảnh khuya, Nguyên tiêu (Rằm tháng giêng)...2.  Bài thơ bốn câu thật tự nhiên, bình dị, giọrg điệu thoải mái, pha...