Tương tư


Bố cục: 3 phần- Phần 1 (4 câu thơ đầu): khởi nguồn cho tâm trạng tương tư- Phần 2 (12 câu tiếp theo): giãi bày tâm sự tương tư- Phần 3 (còn lại): ước mơ muôn đời của tình yêu...