Tuyên ngôn độc lập (Tác phẩm)


Câu 1: Bố cục bản "Tuyên ngôn độc lập" gồm 3 phần- Phần 1 (từ đầu đến không ai chối cãi được): cơ sở pháp lý và chính nghĩa.- Phần 2 (tiếp đến phải được độc lập): tố cáo tội...