Văn bản tường trình – Văn bản thông báo


Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009THÔNG BÁOVề thời gian thi nghề đối với học sinh lớp 9Theo kế hoạch của Phòng Giáo dục Đào...
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcAn Sơn, ngày 14 tháng 03 năm 2009THÔNG BÁOVề việc họp tổ dân phốTrong những ngày đầu năm, do việc tổ chức lễ hội nên tình...
Trường THCS Võng La       Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt NamLiên đội trường THCS Võng La   Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCần Thơ, ngày 05 tháng 11 năm 2009THÔNG BÁOVề kế hoạch cắm trại nhân...
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHoà Bình, ngày 17 tháng 09 năm 2009BẢN TƯỜNG TRÌNHVề vụ ẩu đả trên đường Bình MinhKính gửi: Ban Công an phường Bình MinhTên tôi là...
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 7 tháng 06 năm 2009BẢN TƯỜNG TRÌNH Về việc mất xe đạpKính gửi: Ban công an phường Lê Thanh NghịTên tôi là Nguyễn...
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2009BẢN TƯỜNG TRÌNHVề việc mất cặp sáchKính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 8B trường THCS Phan...
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHoà Bình, ngày 15 tháng 03 năm 2017BẢN TƯỜNG TRÌNHVề việc xảy ra vụ lộn xộn trong lớp ngày 14 tháng 03 năm 2017Kính gửi: Ban...