Văn bản văn học


Câu 1:- Văn bản văn học là những văn bản đi sâu phản ánh và khám phá thế giới, tình cảm, tư tưởng và thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ của con người.- Văn bản văn học được xây dựng...
Lời giải chi tiếtI. TIÊU CHÍ CHỦ YẾU CỦA VĂN BẢN VĂN HỌC Tiêu chí 1: Văn bản văn học còn gọi là văn bản nghệ thuật, văn bản văn chương. Văn bản văn học đi sâu vào phản ánh hiện...