Vấn đề lương thực, thực phẩm trong vùng cần được giải quyết bằng cách nào? Khả năng giải quyết vấn đề này.


  Đề bàiVấn đề lương thực, thực phẩm trong vùng cần được giải quyết bằng cách nào? Khả năng giải quyết vấn đề này.Lời giải chi tiết- Vấn đề lương thực, thực phẩm trong vùng cần được giải quyết bằng cách:+ Đẩy mạnh thâm canh lúa, xác định cơ cấu sản...

  Đề bài

  Vấn đề lương thực, thực phẩm trong vùng cần được giải quyết bằng cách nào? Khả năng giải quyết vấn đề này.

  Lời giải chi tiết

  – Vấn đề lương thực, thực phẩm trong vùng cần được giải quyết bằng cách:

  + Đẩy mạnh thâm canh lúa, xác định cơ cấu sản xuất theo lãnh thổ và cơ cấu mùa vụ thích hợp để vừa đảm bảo được sản xuất vừa tránh được thiên tai.

  + Đẩy mạnh trao đổi các sản phẩm mà vùng có thế mạnh để đổi lấy lương thực từ các vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông cửu Long.

  + Tăng thêm khẩu phần cá và các thủy sản khác trong cơ cấu bữa ăn.

  –  Khả năng giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm tại chỗ là rất lớn. Vấn đề LTTP của vùng hoàn toàn có thể giải quyết tốt, nhất là trong điều kiện của nền kinh tế hàng hóa.