Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Tác giả


Câu 1:a. Những nét chính về cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu:– Nguyễn Đình Chiểu(1822-1888) tự là Mạch Trạch, hiệu Trọng Phủ. Ông sinh tại quê mẹ, làng Tân Thới, phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Thân phụ...