Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Tác phẩm


Câu 1:a. Văn tế: là loại văn thường gắn với phong tục tang lễ, nhằm bày tỏ lòng tiếc thương đối với người đã mất, văn tế thường có nội dung cơ bản, kể lại cuộc đời công đức phẩm...