Việc làm đồ gốm có gì khác so với việc làm công cụ bằng đá?


  Đề bàiViệc làm đồ gốm có gì khác so với việc làm công cụ bằng đá? Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 27 để so sánh.Lời giải chi tiếtSo sánh việc làm gốm với việc làm công cụ đá:- Làm gốm: phức tạp vì...

  Đề bài

  Việc làm đồ gốm có gì khác so với việc làm công cụ bằng đá? 

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtViệc làm đồ gốm có gì khác so với việc làm công cụ bằng đá?

  dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 27 để so sánh.

  Lời giải chi tiết

  So sánh việc làm gốm với việc làm công cụ đá:

  – Làm gốm: phức tạp vì phải phát hiện được đất sét, trải qua quá trình nhào nặn thành các đồ đựng với nhiều loại hình dáng khác nhau, rồi đem nung với nhiệt độ thích hợp cho khô cứng.

  – Làm công cụ đá: đơn giản hơn, vì chỉ cần ghè đẽo hoặc mài những tảng đá có hình thù sẵn.