Việt Bắc (Tác giả)


Câu 1: Vài nét về tiểu sử   Tố Hữu (1920-2002 ) tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành. Quê quán ở Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế- Thân sinh là nho nghèo, thân mẫu là con một nhà nho,...