Viết bài làm số 6: Văn thuyết minh văn học


Đề 1:Thuyết minh về một tác phẩm văn họcDàn bài chi tiết:1. Hướng dẫnMở bài    Giới thiệu khái quát về tác phẩm đó (tác giả, thời gian, hoàn cảnh sáng tác, ý nghiã chính của nó).2. Thân bài- Giới...
Lời giải chi tiếtĐỊNH HƯỚNG CHUNG- Củng cố, ôn tập về kiểu bài văn thuyết minh và thuyết minh văn học.- Tích hợp với kiến thức văn, tiếng Việt và vốn sống thực tế- Bồi dưỡng ý thức và tình...
   Lục bát là một trong hai thể loại thơ chính của Việt Nam (lục bát và song thất lục bát). Thơ lục bát ở Việt Nam được truyền bá và phát triển hàng trăm năm nay. Thơ lục bát đã...
   Kể đến những tác giả, tác phẩm xuất sắc của văn học trung đại Việt Nam, ta nghĩ ngay đến Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều của ông. Với tấm lòng nhân đạo tha thiết và tài năng...