Viết bài làm số 7: Văn nghị luận


Đề 1: Dân tộc ta có truyền thông “Tôn sư trọng đạo”. Theo anh (chị), truyền thống ấy được nối tiếp như thế nào trong thực tế cuộc sông hiện nay?1. Xác định yêu cầu của đề ra:- Về thể...
Lời giải chi tiếtĐỊNH HƯỚNG CHUNG   Bài làm văn số 7 là bài viết văn nghị luận tổng hợp, yêu cầu học sinh phải huy động đến những kiến thức và kĩ năng dưới đây:- Kiến thức lí thuyết về...
   Trao duyên là một đoạn thơ có ý nghĩa đặc biệt trong Truyện Kiều. Nó là một trong những đoạn thơ mở đầu cuộc đời mười năm lưu lạc đầy đau khổ của Thúy Kiều, thể hiện sâu sắc...