Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội


Đề 1: Tình thương là hạnh phúc của con người.1. Hướng dẫnMở bài: Trong cuộc sống nếu không có tình thương thì cuộc sống chỉ là 1 mầu xám ngắt. Tình thương sẽ làm cho cuộc sống tràn ngập tiếng...