Viết bài làm văn số 1 – Nghị luận xã hộia


Đề 1: Đọc truyện "Tấm Cám", anh (chị) suy nghĩ gì về cuộc sống đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa người tốt và kẻ xấu trong xã hội xưa và nay?a. Mở Bài- Tấm cám tuy là...