Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học


Đề 1: Cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh ( trích Thượng kinh kí sự của Lê Hữu Trác)1. Phân tích đề- Đề này thuộc dạng đề định...