Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học


Đề 1: So sánh tài sắc của Thúy Vân và Thúy Kiều được thể hiện trong đoạn trích: "Đầu lòng hai ả tố nga, ....Tường đông ong bướm đi về mặc ai." (Nguyễn Du, Truyện Kiều)1. Hướng dẫnMở bài:    Chị...