Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học


Đề bài tham khảo và Gợi ý làm bàiĐề 1: Trong chuyện Những đứa con trong gia đình, Nguyễn Thi có nêu lên quan niệm: chuyện gia đình cũng dài như sông, mỗi thế hệ phải ghi vào một khúc....