Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh


I. ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH1. Nhận dạng các đoạn văn thuyết minh   Đoạn văn a và b có câu chủ đề đầu đoạn, có một số từ ngữ chủ đề2. Sửa lại các đoạn văn thuyết minh...
Lời giải chi tiếtI. ĐOẠN VĂN TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH1. Nhận dạng các đoạn văn thuyết minha) Đọc các đoạn văn thuyết minh sau. Nêu cách sắp xếp các câu trong đoạn.(1) Thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu...