Viết đơn


I. Khi nào cần viết đơn?Câu 1. Cần viết đơn khi: muốn đề đạt nguyện vọng với một người hay một cơ quan, tổ chức có quyền hạn giải quyết nguyện vọng đó.Câu 2. Những trường hợp cần viết đơn:a. Cần...
Lời giải chi tiếtI. KHI NÀO CẦN VIẾT ĐƠN1. Từ những ví dụ cụ thể sau đây, em hãy rút ra nhận xét khái quát khi nao thì cần viết đơn, hoặc vì sao cần viết đơn?Ví dụ 1: Khi...