Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?


  Đề bàiViệt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 208, 209 để trả lời. Lời giải chi tiết1. Tình hình trong nước: - Trong thời gian thực hiện hai...

  Đề bài

  Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtViệt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 208, 209 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  1. Tình hình trong nước: 

  – Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1985), cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta đạt nhiều thành tựu và ưu điểm đáng kể, song cũng gặp không ít khó khăn, khiến đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước kết là về kinh tế – xã hội.

  – Nguyên nhân cơ bản: do ta mắc phải “sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện”.

   Để khắc phục sai lầm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, Đảng và nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.

  2. Tình hình thế giới:

  – Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước do tác động của cách mạng khoa học – kỹ thuật.

  – Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng của Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa khác, nên Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới.