Viết quảng cáo


I. VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU CHUNG CỦA VĂN BẢN QUẢNG CÁO1. Văn bản quảng cáo trong đời sốnga. Hai văn bản quảng cáo về:- Sản phẩm máy vi tính: máy mới, giá rẻ, thủ tục đơn giản.- Dịch vụ...
Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢNI. VAI TRÒ VÀ YÊU CẦU CHUNG CỦA VĂN BẢN QUẢNG CÁO1. Văn bản quảng cáo trong đời sống1.1. Văn bản quảng cáo là loại văn bản thông tin về một sản phẩm hay...