Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị


Đề bài1. Viết (theo mẫu):2. Viết các số 271, 978, 835, 509 theo mẫu:271 = 200 + 70 + 13. Mỗi số 975, 731, 980, 505, 632, 842 được viết thành tổng nào?4. Xếp 4 hình tam giác thành hình...