Vội vàng


Câu 1: Bài thơ có thể chia làm 3 đoạn:- Đoạn 1 (13 câu đầu): tình yêu cuộc sống trần thế tha thiết.- Đoạn 2 (câu 14 - 29): băn khoăn trước giới hạn của cuộc đời.- Đoạn 3 (đoạn...