Vượt thác


I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1: Bố cục của bài văn: 3 phần.- Từ đầu đến “thác nước”: Con thuyền qua đoạn sông phẳng lặng trước khi đến chân thác.- Tiếp theo đến “Cổ Cò”: Con thuyền vượt qua...
Lời giải chi tiếtI. TÓM TẮT TÁC PHẨM VƯỢT THÁCBài văn miêu tả dòng sông Thu Bồn và cảnh quan hai bên bờ sông theo hành trình của con thuyền qua những vùng địa hình khác nhau: Đoạn sông phẳng...
Nét đặc sắc của phong cảnh thiên nhiên được miêu tả trong Sông nước Cà Mau và Vượt Thác.Bài làmSông nước Cà mau và Vượt thác đều miêu tả cảnh thiên nhiên sông nước. Nếu như trong Sông nước Cà...
Đề bài: Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn bản vượt thác của nhà văn Võ Quảng. (Ngữ văn 6 - Tập II).Bài làmVăn bản Vượt thác được trích từ chương XI truyện Quê nội...