Ý kiến cho rằng "Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại" có đúng không? Tại sao?