Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước


  Đề bàiÝ nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nướcPhương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 202, 203 để trả lời. Lời giải chi tiết- Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam.- Thống nhất...

  Đề bài

  Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtÝ nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước

  Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 202, 203 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  – Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam.

  – Thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã thể chế hóa thống nhất lãnh thổ.

  – Tạo cơ sở pháp lý để hoàn thành thống nhất đất nước trên các lãnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa.

  – Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn dân và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.