Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi ?


  Đề bàiÝ nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi.Phương pháp giải - Xem chi tiết dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 27 để trả lời.Lời giải chi tiếtTrồng trọt và chăn nuôi là những phát minh quan trọng của người nguyên thủy, có ý nghĩa to lớn:- Con người...

  Đề bài

  Ý nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtÝ nghĩa của việc trồng trọt và chăn nuôi ?

   dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 27 để trả lời.

  Lời giải chi tiết

  Trồng trọt và chăn nuôi là những phát minh quan trọng của người nguyên thủy, có ý nghĩa to lớn:

  – Con người chủ động tạo ra lượng lương thực, thực phẩm cần thiết, vượt qua được thời kì hoàn toàn dựa vào thiên nhiên (hái lượm, săn bắt) để bước sang thời kì mới – chủ động sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống.

  – Là điều kiện cơ bản để định cư lâu dài.